ÚDRŽBA

OPOTŘEBENÍ ŘETĚZU A RADY
Na této stránce bychom vám rádi předali několik rad pro údržbu řetězu a jeho správné použití, které sami dodržujeme.
Dodržováním těchto rad prodloužíte životnost vašeho řetězu a zlepšíte jeho celkový výkon.

Nový řetěz

Nový řetěz je na svém povrchu obvykle lepkavý. Otřete povrch hadříkem s čističem (který není příliš agresivní). To zabrání usazování špíny na řetězu.

Kdy provádět údržbu řetězu?
Údržba velmi odvisí od toho, v jakých podmínkách jezdíte. Je zřejmé, že jízda v mokrém, off-roadovém, prašném nebo bahnitém terénu vyžaduje intenzivnější péči nežli jízda na suchém a hladkém povrchu.

Všímejte si následujícího:
 • zvýšená úroveň hluku (suché chřestění řetězu);
 • snížení funkčnosti měnění převodů;
 • vtahování řetězu (řetěz uvízne v malém/středním předním kroužku řetězu);
 • pískavé zvuky z hnacího ústrojí.
Při jízdě na silnici kontrolujte váš řetěz alespoň jednou měsíčně nebo po každých 250 ujetých kilometrech (150 mílích).
Při jízdě mimo silnici kontrolujte řetěz alespoň po každých 100 ujetých kilometrech (60 mílích).

Use a piece of dry cloth Cleaning the bearing ends
Používejte kousek suchého
hadříku.
Čistěte konce ložisek.
lubricate the chain ends lubricate the rollers
Namažte konce řetězu. Namažte válečky.


Čištění

 • Čistěte řetěz po každé jízdě, zvláště po jízdě na mokrém povrchu.
 • K čištění řetězu vždy použijte kousek suchého hadříku.
 • Nezapomeňte na řetězová kola, přední měnič a kladky přehazovačky.
 • K odstranění bahna nebo písku použijte kartáček (který dostanete ke každému 120 ml balení KMC Chain Lube Pro), a pokud je to potřeba, použijte teplou, mýdlovou vodu.
 • Nepoužívejte kyselé nebo alkalické detergenty (např. prostředky proti rzi) - mohou zničit řetěz a způsobit jeho poškození.
 • Neponořujte řetěz do (agresivních) odmašťovadel – odstraní zbývající mazivo z ložisek řetězu a mohou způsobit trhliny. Jsou také nešetrné k životnímu prostředí.
 • Pokud je řetěz opravdu špinavý a je obtížné jej vyčistit, zkuste vyjma použití kartáčku na očištění vnitřku řetězu nanést trochu rozpouštědla na hadřík a očistěte s ním vnější povrch řetězu.
 • Snažte se vyhnout tzv. "pračce řetězu" v kombinaci s rozpouštědlem. To by vás řetěz okamžitě zničilo.
 • Některé značky maziv doporučují řetěz zcela odmastit - KMC však toto nedoporučuje.

Kontrola
Pravidelně u svého řetězu kontrolujte:
 • opotřebení
 • poškození
 • stav povrchu (rez, apod.)
Mazání

 • Mažte řetěz dle potřeby a vždy po čištění.
 • Před mazáním se ujistěte, že je řetěz suchý.
 • Naneste mazivo, které zpočátku pronikne ložisky řetězu. Tímto způsobem se dostanete k částem řetězu, které jsou nejvíce náchylné na opotřebení.
 • Ujistěte se, že používáte odpovídající mazivo - v případě použití aerosolu jej nejprve zkuste stříknutím na vaši ruku - nejprve se bude jevit jako voda (penetrace), po nějakém čase by se mělo stát lepkavým nebo suchým (trvanlivé mazání). KMC doporučuje přípravek ChainLubeOriginal.
 • Aby se zabránilo nahromadění přebytečného maziva, aplikujte jej pouze na kritická místa, jakými jsou např. válečky. Tím přispějete ke snížení opotřebení a hluku řetězu.
 • Na zbývající části řetězu naneste jen trochu maziva, aby se zabránilo korozi.
 • Odstraňte přebytečné mazivoz vnější strany řetězu pomocí hadříku - tím zabráníte hromadění nečistot a prachu.
 • Po namazání řetězu aplikujte vosk a připravte se tak jak na mokré a zablácené povrchy, tak i na suché a prašné terény.
 • Pro kola opatřená měničem převodů platí stejné principy pro údržbu a mazání přehazovačky kladky, převodníků a kazetových pastorků.
Předtím, než řetěz znovu připojíte, vyčistěte vnitřní ložiska konců řetězu, aby zde nezůstaly žádné nečistoty, a následně aplikujte trochu maziva dovnitř a na piny konektoru.

Nakonec otestujte řetěz spuštěním a posunutím ozubených kol, abyste se ujistili, že vše dokonale funguje.


Životnost
icon warrantyObecně platí, že jeden z našich Long Life nebo Hi-performance (X a X-SL) řetězů vám poskytne nejlepší možnou životnost a výkon.

Často slýcháme: "Kolik kilometrů mohu očekávat na jeden řetěz?". No, podle výsledků našich silničních testů existuje široká škála životnosti řetězu od 1 000 km (zátěžová MTB) až po 17 000 km (RoadRacing).

Je zřejmé, že opotřebení řetězu závisí na jednotlivých okolnostech, např.:

 •  používání (výkon, frekvence měnění převodů, linie řetězu);
 • podmínky (terén, mokro, sucho, bahno, voda, sůl);
 • síla jezdce;
 • míra údržby
Řetězy KMC řady X byly důkladně testovány a porovnávány s řetězy jiných značek, a při zjištění výsledků můžeme konstatovat, že jsme si nevedli vůbec špatně; dokonce nabízíme u mnoha produktů jedinečnou záruku spokojenosti!

Zabraňte zbytečnému opotřebení řetězu
Chcete-li vytěžit maximální počet ujetých kilometrů, a to bez ohledu na typ řetězu, jednoduše:
 • dodržujte naše rady na údržbu řetězu;
 • při řazení se snažte udržovat řetěz co nejrovněji při zachování linie mezi kolem a kazetou řetězu (tzn., nevolte krajní polohy, např. nejmenší převodník a nejmenší pastorek, nebo největší převodník a největší pastorek);
 • při řazení zkuste předvídat situaci (tzn. při jízdě do kopce přeřaďte včas, abyste zabránili extrémní zátěži na řetězu při změně rychlosti);
 • před zastavením přeřaďte na menší převod.

Chcete-li zkontrolovat protažení řetězu
Opotřebovaný řetěz má negativní vliv na hnací ústrojí, a to nejen na ztrátu převodní funkce, ale při přetížení může dojít i k prasknutí řetězu. Pravidelná výměna vašeho řetězu zajišťuje optimální výkon kola, snižuje opotřebení ložisek a pastorek a zamezuje ošklivých nehodám. Pokud nemáte měřidlo prodloužení řetězu, můžete jej alespoň přibližně zkontrolovat položením řetězu na vnější převodník a zvednutím řetězu ze středu kroužku - pokud jej můžete zvednout o více než polovinu spoje řetězu nebo převodníku, nebo obojího, je řetěz pravděpodobně opotřeben.


Indikátory opotřebení řetězu
KMC vyvinula dva indikátory opotřebení řetězu – „RegularChain Checker“, který vám dá dobrou informaci o stavu řetězu, a speciální digitální indikátor opotřebení řetězu – „Digital Chain Checker“, který vám umožní přesně změřit protažení řetězu. Včasná výměna řetězu (ani příliš brzy, ani příliš pozdě) zabraňuje extrémnímu opotřebení i jiných částí hnacího ústrojí, čímž si můžete ušetřit zbytečně vysoké výdaje na jejich opravdu.

Regular chain checking Regular Chain Checker
Běžné měření opotřebení
řetězu .
Regular Chain Checker
Digital Chain Checker
Digital Chain Checker


KMC obecně doporučuje měřit opotřebení řetězu v následujících intervalech:
 • při používání na silnici a jízdě na suchém povrchu: každých 500 kilometrů (300 mil).
 • při jízdě mimo silnici nebo v náročnějších podmínkách: každých 150 kilometrů (100 mil).
Poznámka: Životnost řetězu je variabilní; závisí na typu produktu, okolnostech používání a údržbě.“Řetěz je řetěz, není mezi
                   nimi takový rozdíl.” Doufáme, že po pročtení všech informací již víte, že existuje mnoho různých aplikací, zpracování a vlastností zdánlivě jednoduchého produktu – řetězu.


Tento ‘jednoduchý’ řetěz – sestávající z přibližně 650 jednotlivých součástek – je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších, hi-tech a klíčových částí vašeho kola. Pokud funguje dobře, zapomenete na to, že jej vůbec máte, ale když je s ním něco v nepořádku, buď vás pokles výkonnosti nebo hluk znechutí anebo hůře, řetěz praskne.

 

Ton Keller, mechanic VacanSoleil- DCM team
Ton Keller, mechanik týmu VacanSoleil- DCM

© 2020 KMC Chain Europe BV | All Rights Reserved | Design: Wiep.frl | Powered by: Knoop.frl